ที่อยู่ไวร์เมคเกอร์

ผู้นำในการผลิตเครื่องตัดลวด
และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานลวด
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
Wire Calculator for Mobile (โปรแกรมคำนวณจำนวนและน้ำหนักลวด) โหลดฟรี! คลิกที่นี่เลือกรายการข้อมูล

สูตรการหาค่าต่างๆทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสสลับ (Electrical Formulas)  


ค่าที่ต้องการหา

ไฟฟ้ากระแสสลับ
(Alternating Current)

Single-Phase

Three-Phase

ต้องการหากระแสเมื่อทราบขนาดแรงม้า (Horsepower)

HP x 746

E x Eff x pf

HP x 746

1.73 x E x Eff x pf

ต้องการหากระแสเมื่อทราบขนาดกิโลวัตต์ (kilowatts) 

Kw x 1000

E x pf

Kw x 1000

1.73 x E x pf

ต้องการหากระแสเมื่อทราบขนาดกิโลโวลท์-แอมป์ ( kva)

Kva x 1000

E

Kva x 1000

1.73 x E

ต้องการหาKilowatts

I x E x pf

1000

1.73 x I x E x pf

1000

ต้องการหาKva

I x E

1000

1.73 x I x E

1000

ต้องการหาHorsepower = (Output)

I x E x Eff x pf

746

1.73 x I x E x Eff x pff

746

  ความหมายของอักษรย่อ
        I        =    Amperes
        E      =    Volts
        Eff     =    Efficiency
        pf      =    Power Factor
        Kva  =    Kilovolt-amperes
        Kw    =    Kilowatts