ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.
เครื่องปล่อยลวด รับน้ำหนัก 1 ตัน เครื่องปล่อยลวด รับน้ำหนัก 2 ตัน

เครื่องปล่อยลวด รับน้ำหนัก 1 ตัน

เครื่องปล่อยลวด 1 ตัน
เครื่องปล่อยลวด 1 ตัน
เครื่องปล่อยลวด 1 ตัน

รายละเอียดเครื่อง

  • ใช้กับลวดขนาด 2 – 7 มม.
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 1,800 มม.
  • ขนาดความสูงคอยล์ลวดรับได้ 1,000 มม.
  • รับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 กก.
  • ความเร็วหมุนฐานสูงสุด 40 รอบ/นาที
  • ปรับความเร็วด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

เครื่องปล่อยลวด รับน้ำหนัก 2 ตัน

เครื่องปล่อยลวด 2 ตัน

รายละเอียดเครื่อง

  • ใช้กับลวดขนาด 2 – 12 มม.
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 2,000 มม.
  • ขนาดความสูงคอยล์ลวดรับได้ 1,500 มม.
  • รับน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กก.