ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.

ลวดสปริง

ลวดสปริง

ชื่อเรียกอื่น : ลวดเป็น ลวดคาร์บอนสูง

ขนาดที่จำหน่ายตั้งแต่ 0.6 - 8.0 มม.

เกรดลวด SW-A, SW-B, SW-C, SWP-B

นิยมนำมาใช้ในงานผลิต สปริงแบบต่างๆ (สปริงกด, สปริงดึง, สปริงดีด, สปริงซิกแซก), ชิ้นส่วนยานยนต์, เบาะรถยนต์, สปริงที่นอน, ของเล่นเด็ก, ลวดตัดดิน สำหรับทำอิฐมวลเบา

บริการเพิ่มเติม

ตัดลวด-รีดตรง ตามความยาวที่ต้องการ ดัดขึ้นรูปตามแบบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่จำหน่าย

ขนาดลวด (มม.) พิกัด +/- (มม.) น้ำหนัก/ขด (กก.)
11.00 0.050 100
10.50 0.050 100
10.00 0.050 100
9.50 0.050 100
8.50 0.050 100
8.00 0.050 100
7.50 0.050 100
7.00 0.050 100
6.50 0.050 100
6.00 0.050 100
5.50 0.050 100
5.00 0.050 100
4.50 0.050 100
4.00 0.050 100
3.80 0.050 100
3.60 0.050 100
3.40 0.050 100
3.20 0.050 100
3.00 0.050 100
2.80 0.050 100
2.60 0.050 100
2.50 0.050 100
2.40 0.050 100
2.20 0.050 100
2.10 0.050 100
2.00 0.030 100
1.80 0.030 50
1.70 0.030 50
1.60 0.030 50
1.50 0.030 50
1.40 0.030 50
1.20 0.030 50
1.00 0.030 50
0.90 0.030 50
0.80 0.030 50
0.70 0.030 15
0.60 0.030 15
0.50 0.030 15
0.40 0.030 10
0.30 0.030 10

การบริการ

คำนวณน้ำหนักลวดและจำนวนเส้น

ชนิดลวด
ขนาดลวด
มม.
ความยาวตัด
จำนวนเส้น
น้ำหนักลวด