ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.
เครื่องตัดลวด รีดตรง ขนาดเล็ก เครื่องตัดลวด รีดตรง ขนาดเล็ก เครื่องตัดลวด รีดตรง ขนาดกลาง เครื่องตัดลวด รีดตรง ขนาดกลาง เครื่องตัดลวด รีดตรง ขนาดใหญ่

เครื่องตัดลวด รีดตรง รุ่น WSC-REX

รายละเอียดเครื่อง

 • ขนาดลวดที่ตัดได้ 0.4 – 2.0 มม.
 • ความยาวตัด 10 มม. - 3 เมตร
 • พิกัดความยาวคลาดเคลื่อน 1 มม.
 • ความเร็วป้อน 8-20 เมตร/นาที สามารถปรับความเร็วได้
 • ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด
 • ระบบนับจำนวนลวด ปรับความยาวลวด และปรับความเร็วป้อน ผ่านทางหน้าจอ Touchscreen
 • บันทึกวัน-เวลาการตัดลวดเสร็จ
  ย้อนหลัง 50 ครั้ง
 • ไฟ Tower Light แสดงสถานะการทำงาน
 • ชุดมอเตอร์หลักทำงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์
 • ชุดตัดทำงานด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์
 • ขนาดตัวเครื่อง 420x900x680 มม. (กว้างxยาวxสูง)

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

 • มีดตัด 2 ชุด
 • ตะกร้าใส่ลวด
 • รางลวดยาว 2 เมตร
 • กล่องเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบัติงาน
 • คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

เครื่องตัดลวด รีดตรง รุ่น WSC-35

รายละเอียดเครื่อง

 • ขนาดลวดที่ตัดได้ 1.5 – 3.5 มม.
 • ความยาวตัด 25 มม. - 2 เมตร
  (หรือเพิ่มเติมได้ยาวสุดถึง 6 เมตร)
 • พิกัดความยาวคลาดเคลื่อน 0.2 มม.
 • ความเร็วป้อน 16 เมตร/นาที
 • ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้
 • สามารถปรับเป็นระบบชุดตั้งความยาวผ่านหน้าจอได้ โดยไม่พึ่งรางลวด (Option)
 • ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด
 • คำนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอัตโนมัติ
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • มอเตอร์ 2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์)
 • ขนาดตัวเครื่อง 560x1240x1450 มม.
  (กว้างxยาวxสูง)

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

 • มีดตัด 2 ชุด
 • ตะกร้าใส่ลวด
 • รางลวดยาว 2 เมตร (ยาวสุด 6 เมตร)
 • กล่องเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบัติงาน
 • คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

เครื่องตัดลวด รีดตรง รุ่น WSC-60

รายละเอียดเครื่อง

 • ขนาดลวดที่ตัดได้ 3 – 6 มม.
 • ความยาวตัด 25 มม. - 2 เมตร
  (หรือเพิ่มเติมได้ยาวสุดถึง 12 เมตร)
 • พิกัดความยาวคลาดเคลื่อน 0.2 มม.
 • ความเร็วป้อน 25 เมตร/นาที
 • ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้
 • สามารถปรับเป็นระบบชุดตั้งความยาว
  ผ่านหน้าจอได้ โดยไม่พึ่งรางลวด (Option)
 • ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด
 • คำนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอัตโนมัติ
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • มอเตอร์ 5 แรงม้า (3.75 กิโลวัตต์)
 • ขนาดตัวเครื่อง 660x1550x1470 มม.
  (กว้างxยาวxสูง)

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

 • มีดตัด 2 ชุด
 • ตะกร้าใส่ลวด
 • รางลวดยาว 2 เมตร (ยาวสุด 12 เมตร)
 • กล่องเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบัติงาน
 • คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

เครื่องตัดลวด รีดตรง รุ่น WSC-70

รายละเอียดเครื่อง

 • ขนาดลวดที่ตัดได้ 3 – 7 มม.
 • ความยาวตัด 25 มม. - 2 เมตร
  (หรือเพิ่มเติมได้ยาวสุดถึง 12 เมตร)
 • พิกัดความยาวคลาดเคลื่อน 0.2 มม.
 • ความเร็วป้อน 25 เมตร/นาที
 • ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้
 • สามารถปรับเป็นระบบชุดตั้งความยาว
  ผ่านหน้าจอได้ โดยไม่พึ่งรางลวด (Option)
 • ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด
 • คำนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอัตโนมัติ
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • มอเตอร์ 7.5 แรงม้า (5.5 กิโลวัตต์)
 • ขนาดตัวเครื่อง 660x1750x1470 มม.
  (กว้างxยาวxสูง)

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

 • มีดตัด 2 ชุด
 • ตะกร้าใส่ลวด
 • รางลวดยาว 2 เมตร (ยาวสุด 12 เมตร)
 • กล่องเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบัติงาน
 • คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

เครื่องตัดลวด รีดตรง รุ่น WSC-120

รายละเอียดเครื่อง

 • ขนาดลวดที่ตัดได้ 6 – 12 มม.
 • ความยาวตัด 300 มม. - 6 เมตร
  (หรือเพิ่มเติมได้ยาวสุดถึง 12 เมตร)
 • พิกัดความยาวคลาดเคลื่อน 0.5 มม.
 • ความเร็วป้อน 50 เมตร/นาที
 • ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้
 • ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด
 • คำนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอัตโนมัติ
 • ควบคุมด้วยระบบพีแอลซีพร้อมจอทัชสกรีน
 • มอเตอร์ 15+3+2 แรงม้า
 • ขนาดตัวเครื่อง 800x2500x1500 มม.
  (กว้างxยาวxสูง)
 • เปิดราง ด้วยระบบนิวเมติกส์

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

 • มีดตัด 2 ชุด
 • ชุด Feed Roller 2 ชุด (ชุดละ 4 ลูก)
 • รางลวดยาว 6 เมตร ระบบรางเปิด
 • กล่องเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบัติงาน