ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.

ทำไมต้องใช้เครื่องจักรไวร์เมคเกอร์ ?

 • ชิ้นส่วนได้มาตรฐาน ออกแบบตามหลักสากล ระบบ ISO
 • สามารถสั่งซื้อและจัดส่งชิ้นส่วนเพื่อไปประกอบซ่อมแซมเองได้
 • มีการทดสอบเครื่องก่อนจัดส่งทุกครั้ง
 • มีการออกเอกสารรับประกันเครื่อง คู่มือการใช้งาน และ Drawing Part List ให้ลูกค้า
 • เลือกใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย
 • มีการทดสอบและพัฒนาเครื่องที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีอะไหล่สต๊อกสำรอง จึงมั่นใจได้ว่าจะได้อะไหล่อย่างรวดเร็ว
 • มีการอบรมการใช้งานเครื่อง การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีเครื่องให้ลูกค้าทดลองการทำงานที่บริษัท
 • ออกแบบด้วย SolidWorks CAD 3D โดยมืออาชีพ ผ่านการประกาศรับรอง Certified จาก Dassault Systèmes
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบเครื่องจักรงานลวด ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการของลูกค้าเพื่อลดกำลังคน