ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.

ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก

ชื่อเรียกอื่น : ลวดมัด

คุณภาพดี เหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม. น้ำหนัก/ขด 3 กก. ความยาวรวมประมาณ 300 เมตร

การบริการ

คำนวณน้ำหนักลวดและจำนวนเส้น

ชนิดลวด
ขนาดลวด
มม.
ความยาวตัด
จำนวนเส้น
น้ำหนักลวด