ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.
สาระความรู้

วิธีการคำนวณน้ำหนักเหล็ก

เหล็กกลมและเส้นลวดกลม

- เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0062 = น้ำหนัก (กก.)
- เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) x ความยาว (มม.) x 0.0062 = น้ำหนัก (กรัม)

เหล็กสี่เหลี่ยม

- ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนัก (กก.)
- ขนาด (มม.) x ขนาด (มม.) x ความยาว (มม.) x 0.0079 = น้ำหนัก (กรัม)

เหล็กหกเหลี่ยม

ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0068 = น้ำหนัก (กก.)

เหล็กแปดเหลี่ยม

ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0065 = น้ำหนัก (กก.)

เหล็กแบน

ความหนา (ซม.) x ความกว้าง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนัก (กก.)

เหล็กแผ่น

ความหนา (มม.) x ความกว้าง (ฟุต) x ความยาว (ฟุต) x 0.7293 = น้ำหนัก (กก.)

สาระความรู้