ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.
สาระความรู้

สูตรการหาค่าต่างๆทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสสลับ(Electrical Formulas)


ค่าที่ต้องการหา

ไฟฟ้ากระแสสลับ
(Alternating Current)

Single-Phase Three-Phase
ต้องการหากระแส
เมื่อทราบขนาดแรงม้า (Horsepower)
HP x 746

E x Eff x pf
HP x 746

1.73 x E x Eff x pf
ต้องการหากระแส
เมื่อทราบขนาดกิโลวัตต์ (kilowatts)
Kw x 1000

E x pf
Kw x 1000

1.73 x E x pf
ต้องการหากระแส
เมื่อทราบขนาดกิโลโวลท์-แอมป์ (kva)
Kva x 1000

E
Kva x 1000

1.73 x E
ต้องการหา Kilowatts I x E x pf

1000
1.73 x I x E x pf

1000
ต้องการหา Kva I x E

1000
1.73 x I x E

1000
ต้องการหาHorsepower = (Output) I x E x Eff x pf

746
1.73 x I x E x Eff x pff

746
ความหมายของอักษรย่อ
I = Amperes
E = Volts
Eff = Efficiency
pf = Power Factor
Kva = Kilovolt-amperes
Kw = Kilowatts

สาระความรู้