ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.
สาระความรู้

ชนิดของโหลด ( Types of load )

เครื่องจักรที่ถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์หรือเครื่องจักรที่เป็นโหลดของมอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรมนั้น มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่โดยทั่วๆไปจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งสามารถสรุป และเขียนกราฟแสดงคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้


กลุ่ม คุณสมบัติของโหลด ตัวอย่างโหลด
กลุ่มที่ 1
 • แรงบิดแปรผันตามส่วนกลับของความเร็ว
 • กำลังจะมีค่าคงที่ (P = คงที่ )

 

 • เครื่องม้วนวัสดุ ( winding material under tension)
 • veneer cutting
 • machine tools เช่นเครื่องกลึง 
กลุ่มที่ 2
 • โหลดประเภทนี้แรงบิดมีค่าเกือบคงที่ 
 • กำลังจะแปรผันตามความเร็ว 

 

 • สายพานส่งของ(Conveyor belt )
 • เครน (cranes ),ลิฟท์ (Life)
 • โหลดที่มีความฝืดต่าง ๆ
 • positive displacement pump
กลุ่มที่ 3
 • แรงบิดแปรตามความเร็ว 
 • กำลังจะแปรตามความเร็วยกกำลังสอง 

 

 • Rollers
 • Smoothing machines
 • Processing machines

 

กลุ่มที่ 4
 • แรงบิดแปรตามความเร็วกำลังสอง
 • กำลังจะแปรตามความเร็วยกกำลังสาม
 • โหลดของไหล
 • ปั๊มแรงเหวี่ยง ( centrifugal pumps)
 • พัดลม (fans)
 • คอมเพรสเซอร์( compressor

สาระความรู้